TRÉNINKOVÉ CENTRUM MLÁDEŽE

ZAČNI HRÁT BOWLING!

Projekt České bowlingové asociace má za cíl představit sportovní bowling široké veřejnosti, především dětem a mládeži a také umožnit všem vyzkoušet tento sport, který se uchází o své místo na programu olympijských her. Naší snahou je, aby děti, rodiče i učitelé na základních a středních školách, a vůbec všichni zájemci o bowling dostali všechny informace a rady, jak se do našeho sportu zapojit, jak začít trénovat, účastnit se soutěží či jakých úspěchů mohou ve sportovním bowlingu dosáhnout. Česká bowlingová asociace má vytvořenou ucelenou koncepci vzdělávacích programů a také řadu soutěží zaměřených speciálně na juniorský bowling. ​

Nedílnou součástí projektu je Školní bowlingová liga, atraktivní týmová dlouhodobá školní soutěž v bowlingu, která probíhá ve vybraných bowlingových centrech na území celé České republiky a je zakončena celostátním finále o titul Mistra České republiky školních týmů.

Na kroužku bowlingu se děti seznamují s rekreačním bowlingem a postupem času i sportovním bowlingem hrané exentrickou koulí. 

Pokud bude mít vaše ratolest zájem si vše vyzkoušet můžete přijít na první návštěvu zdarma a zahrát si s ostatními bowling. Budeme se na vás těšit a v případě zájmu se informujte  na herně, jak pokračovat dále.

Vacek Jaroslav – trenér ETBF level I. a trenér bowlingu třídy B.