SBL Seniorská bowlingová liga 
21.září 2023
ČASDRÁHA 1DRÁHA 2DRÁHA 3DRÁHA 4
17:45KULOVÝ BLESKXJIH SENIOR
18:30METANOLXBUBO TEAMMASÁCKÁ MORDAXBC HLUBOKÁ
19:00BUBO TEAMXKULOVÝ BLESKJIH SENIORXMASÁCKÁ MORDA
19:30METANOLXBC HLUBOKÁKULOVÝ BLESKXBUBO TEAM
20:00KULOVÝ BLESKXMETANOLMASÁCKÁ MORDAXJIH SENIOR
20:30BC HLUBOKÁXMASÁCKÁ MORDABUBO TEAMXMETANOL
21:00JIH SENIORXKULOVÝ BLESKBC HLUBOKÁXMETANOL
19.ŘÍJNA 2023
ČASDRÁHA 1DRÁHA 2DRÁHA 3DRÁHA 4
17:45METANOLXKULOVÝ BLESK
18:30METANOLXJIH SENIORMIJAMIXKULOVÝ BLESK
19:00SEN TEAMXJIH SENIORMETANOLXMIJAMI
19:30JIH SENIORXMETANOLKULOVÝ BLESKXSEN TEAM
20:00KULOVÝ BLESKXMIJAMIJIH SENIORXSEN TEAM
20:30SEN TEAMXKULOVÝ BLESKMIJAMIXMETANOL
18.LEDNA 2024
ČASDRÁHA 1DRÁHA 2DRÁHA 3DRÁHA 4
17:45MASÁCKÁ MORDAXKULOVÝ BLESK
18:30BC HLUBOKÁXKULOVÝ BLESKSEN TEAMXBUBO TEAM
19:00SEN TEAMXMASÁCKÁ MORDABC HLUBOKÁXBUBO TEAM
19:30BUBO TEAMXSEN TEAMKULOVÝ BLESKXMASÁCKÁ MORDA
20:00BUBO TEAMXMASÁCKÁ MORDAKULOVÝ BLESKXBC HLUBOKÁ
20:30BUBO TEAMXBC HLUBOKÁMASÁCKÁ MORDAXSEN TEAM
15.ÚNORA 2024
ČASDRÁHA 1DRÁHA 2DRÁHA 3DRÁHA 4
17:45MASÁCKÁ MORDAXBUBO TEAM
18:30BUBO TEAMXMIJAMIMASÁCKÁ MORDAXMETANOL
19:00METANOLXMASÁCKÁ MORDABUBO TEAMXJIH SENIOR
19:30MASÁCKÁ MORDAXMIJAMIJIH SENIORXBUBO TEAM
20:00MIJAMIXBUBO TEAMMETANOLXSEN TEAM
20:30SEN TEAMXMETANOLMIJAMIXMASÁCKÁ MORDA
14.BŘEZNA 2024
ČASDRÁHA 1DRÁHA 2DRÁHA 3DRÁHA 4
17:45MIJAMIXBC HLUBOKÁ
18:30JIH SENIORXBC HLUBOKÁSEN TEAMXMIJAMI
19:00MIJAMIXJIH SENIORSEN TEAMXBC HLUBOKÁ
19:30BC HLUBOKÁXSEN TEAMJIH SENIORXMIJAMI
20:00MIJAMIXSEN TEAMBC HLUBOKÁXJIH SENIOR
20:30BC HLUBOKÁXMIJAMIX