SUPERLEVNÁ PC CUP
Sponzor turnaje SUPERLEVNÁ PC LEDENICE turnaje hrány střídavě NORMAL kategorie "A" a DEVÍTKA.
Obsazovačka na turnaj zde, sobotní runda je přednostně pro juniory.
V seznamu turnajů najdete SUPERLEVNÁ PC CUP.

Termín

Výsledky

Body

Foto

12.listopadu

NORMAL kategorie „A“

1.října

DEVÍTKA kategorie „C“

3.září

NORMAL kategorie „A“

20.srpna

DEVÍTKA kategorie „C“ 

2.července 

NORMAL kategorie „A“

11.června

DEVÍTKA kategorie „C“

14.května

NORMAL kategorie „A“

16.dubna

DEVÍTKA kategorie „C“

12.března

NORMAL kategorie „A“

12.února

DEVÍTKA kategorie „C“

15.ledna

NORMAL kategorie „A“

17.prosince FINÁLE

DEVÍTKA kategorie „C“

Propozice bowlingového turnaje na rok 2023
Turnaj je hrán systémem Normal A Devítka
 Místo konání : BOWLING HLUBOKÁ
 Termíny : druhá neděle v měsíci
 Startovné : 600,- Kč , re-enter 500,- Kč / Junioři 300,- Kč , re-enter 200,- Kč
 Organizátor : Vacek Jaroslav , mobil : 724 448 554
 Přihlášky : www.obsazovacky.cz
 Výsledky : www.bowlinghluboka.cz / www.czechbowling.cz
Příprava drah :
 NORMAL kategorie turnaje A. Dráhy upravují vždy před každou kvalifikační rundou a finálovou rundou.
 DEVÍTKA dráhy se upravují před kvalifikací a finále.
Hrací systém :
 Kvalifikaci lze předehrát kdykoliv před každým turnajem, jen je potřeba počítat, že mohou v danou chvíli hrát na vedlejší dráze komerční hráči, bez znalostí pravidel předností apod. Nutno rezervovat čas a den.
 V kvalifikaci každý hráč odehraje 5 her na jedné dráze. Z kvalifikace postupuje na součet bodů za dosažené výsledky do finále.
 Finále hraje 16 hráčů, hraje se po dvou na dráze 4 hry systém AMERIKA. O vítězi a pořadí rozhoduje součet bodů ze čtyř her a jako pátá hra se připočítává průměr z odehrané kvalifikace.
Ceny v turnaji :
 1. až 10.místo věcné ceny – drobná elektronika
 Nejvyšší nához muž / žena – tekutá cena 😊
 Sušenka za tři STRIKE za sebou v NORMALU a za šest STRIKE v DEVÍTCE

Ceny celoroční pořadí :
 1.místo – 10.místo – elektronika v celkové hodnotě 30.000,- Kč
 Sponzor si vyhrazuje právo na úpravu cen a případnou změnu jejich hodnot.
Ostatní :
– Na rezervace v den konání na serveru www.obsazovacky.cz nemusí být již přihlédnuto, kontaktujte proto telefonicky organizátora.
– Prezence na turnaj je ukončena 5 minut před plánovaným startem hrací rundy, poté jsou rezervovaná místa nabídnuta přítomným náhradníkům.
– Výběr drah a pořadí na dráze pro kvalifikaci se provádí při prezenci před zahájením turnaje.
– Trénink při kvalifikaci a před finále je 5 minut. Čas zahájení a ukončení tréninku určuje organizátor turnaje.
– Při opakovaném re-startu se do hodnocení počítá vždy lepší výsledek.
– Na turnajích NORMAL se přičítají handicapy dle herního průměru hráče z turnajů hrané na herně Bowling Hluboká, podrobnosti jsou k nahlédnutí u organizátora turnaje. U DEVÍTKOVÉHO turnaje se přičítá handicap +8 bodů u žen a +10 a +15 bodů juniorům dle věku.
– Při shodnosti součtu bodů rozhoduje o umístnění a pořadí v jednotlivých částech turnaje: a) součet v dílčí části turnaje bez handicapu b) vyšší dosažený výkon v dílčí části turnaje c) druhý vyšší dosažený výkon v dílčí části turnaje
– Organizátor turnaje si vyhrazuje právo úprav herního systému, případnou změnu a úpravy propozic turnaje z důvodů hráčské účasti atd.